KATKOM

Východisková situácia

Od prírodných katastrof cez veľké dopravné alebo priemyselné havárie až po veľké podujatia – to všetko predstavuje zvýšený rizikový potenciál.

V pohraničnej oblasti musí byť pre záchranné organizácie samozrejmosťou v prípade vážnej udalosti i cezhranične poskytnúť postihnutým osobám medicínsku alebo psychologickú pomoc či zásobiť ich potravinami a núdzovými prístreškami.

Práve v pohraničnej oblasti, kde sa hovorí rôznymi jazykmi a kde sa stretajú rôzne legislatívne a organizačné systémy, sú v prípade spoločného zásahu potrebné náležité legislatívne rámcové podmienky, perfektná organizácia od plánovania zásahu až po poskytovanie pomoci na mieste, znalosti o dostupných kapacitách a komunikatívne schopnosti zasahujúcich partnerov:

  1. používané pojmy musia byť jasne definované
  2. odborný a veliaci jazyk musí byť jednoznačne porozumený
  3. postupy sa v prípade katastrofy musia realizovať efektívne a rýchlo.