KATKOM

Impressum

Vedúci partner

Österreichisches Rotes Kreuz - Landesverband Burgenland
Henri Dunant Straße 4
A-7000 Eisenstadt

Telefón: +43(0)2682 744-0
Fax: +43(0)2682 744-22
E-Mail

IČ DPH: ATU16274500
IČ DVR (Registra spracovania údajov): 0076457
IČ ZVR (Centrálneho registra združení): 641222593

Impressum Österreichisches Rotes Kreuz

Cieľ združenia:

„Burgenlandský krajinský spolok Rakúskeho Červeného kríža má vo svojej národnej a medzinárodnej činnosti za cieľ kedykoľvek a kdekoľvek predchádzať ľudskému utrpeniu, alebo ho zmierňovať.
Usiluje sa chrániť život a zdravie a zasadzovať sa za úctu k ľudskej dôstojnosti.
Podporuje vzájomné porozumenie, priateľstvo, spoluprácu a trvalý mier medzi všetkými národmi podľa základných princípov Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca."

Všetky informácie slúžia na osobné použitie. Ďalšie použitie a reprodukcia informácií nad rámec osobného použitia sú zakázané.
Obrázky sa bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu príslušného vlastníka autorských práv nesmú zverejňovať alebo ďalej rozširovať, ak by sa tak dialo na komerčné alebo iné účely.