KATKOM

Ciele projektu

Cieľmi zámeru sú

  1. vybudovanie spoločných kompetencií, štruktúr a synergií v oblasti ochrany pred katastrofami prostredníctvom záchranných zdravotných služieb,
  2. zabezpečenie kvality spoločných zásahov, infraštruktúry a materiálu (napr. stany, lieky, prístroje atď.) pre prípad katastrofy, ako aj
  3. skrátenie reakčného času pri katastrofách.

To sa má dosiahnuť pomocou vypracovania spoločnej bázy znalostí vzhľadom na personálne, technické a infraštruktúrne predpoklady, úpravy legislatívnych a organizačných rámcových podmienok, ako i vývoja spoločnej ponuky kvalifikácií a koncepcie interregionálneho kompetenčného centra.