KATKOM

KATKOM

Kompetenčné centrum záchranných zdravotných služieb pre školenia a ochranu pred katastrofami v pohraničnej oblasti Rakúsko – Slovensko© Österreichisches Rotes Kreuz - Burgenland, Ch. Kaltenecker

Novinky

Október 2014

KATKOM – cezhraničné cvičenie na Slovensku

Slovenské a burgenlandské zásahové sily uskutočnili v sobotu 18. októbra 2014 v Stupave (Slovensko) v rámci projektu KATKOM spoločné cvičenie zásahu pri katastrofe. Počas tohto cvičenia, ktoré je súčasťou spoločného školiaceho a kvalifikačného programu, sa v praxi precvičili vopred získané teoretické vedomosti. V nasadení boli zasahujúce sily záchranných zdravotných služieb, polície, hasičského zboru a tímy krízovej intervencie, ktoré po simulovanej dopravnej nehode zachraňovali a ošetrovali 70 osôb.
Prítomní politici a političky vo svojich príhovoroch poukázali na veľký význam cezhraničnej spolupráce v oblasti záchrannej zdravotnej služby a ochrany pred katastrofami.

 

Slovník

Slovenskí a burgenlandskí experti a expertky vypracovali v rámci svojej vzájomnej spolupráce nemecko-slovenský a slovensko-nemecký Slovník odborných pojmov pre zdravotníckych záchranárov a záchranárky. Kristína Jány, ktorá nás v projekte sprevádza ako prekladateľka, tlmočníčka a učiteľka, podstatne prispela k tomu, aby tento slovník zodpovedal i didaktickým a jazykovým štandardom.

 

Jún 2014

Dňa 23. a 24. Júna sa uskutočnili prvé pilotné školenia KATKOM. Na základe spoločne koncipovaného školiaceho programu sa týchto školení zúčastnilo cca. 20 osôb (školitelia, zdravotnícki záchranári, disponenti) z partnerských organizácií. Tieto pilotné školenia sú prvým stavebným kameňom rozsiahleho bilaterálneho programu školení pre oblasť ochrany pred katastrofami prostredníctvom záchranných zdravotných služieb. Cieľmi tejto prvej časti sú

 

Máj 2014

Dňa 9. mája 2014 sa v Eisenstadte v rámci slávnostného otvorenia budovy RČK – Krajinského spolku Burgenland predstavil aj projekt KATKOM. Slávnostného aktu a následnej slávnosti sa zúčastnilo takmer 900 hostí z politiky, ekonomiky, cirkvi, členovia, podporovatelia a podporovateľky, ako i zamestnanci, zamestnankyne, spolupracovníci a spolupracovníčky Červeného kríža a v neposlednom rade i zástupkyne OS ZZS SR a naša tlmočníčka.


Slávnostné otvorenie budovy Červeného kríža Burgenland v Eisenstadte, 9. máj 2014
Copyright: Červený kríž Burgenland/Gregor Hafner


Prezentácia projektu KATKOM, Slávnostné otvorenie budovy, 9. máj 2014